W związku z wprowadzeniem RODO pragniemy Państwa poinformować, że dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres do wysyłki, e-mail i telefon wykorzystujemy jedynie do celów wysyłkowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma przytulaki.com.pl Podanie danych do wysyłki wymienionych wyżej oznacza zgodę na przetwarzanie ich przez nas czyli przekazanie ich firmie kurierskiej. Państwa dane nie są przez nas przechowywane, to znaczy, że widnieją jedynie w wiadomościach e-mail naszej skrzynki odbiorczej (nie zapisujemy ich ani nie drukujemy w żadnej formie poza tą konieczną do wysyłki czyli przekazanie firmie kurierskiej i wydrukowanie etykiety nadawczej). Zgodnie z RODO nie musimy od Państwa pobierać osobnej zgody na przetwarzanie tych danych, gdyż podanie ich jest niezbędne do wykonania umowy – ale chcieliśmy Państwa poinformować, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane i przez kogo.

Pozdrawiamy,
zespół przytulaki.com.pl